!!! Задачите са авторски и подлежат на защита по закона за авторското право. Моля, преди да отворите задача, първо я свалете на компютъра си, след което отворете...
 
Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 5
Задача 6 Задача 7 Задача 8 Задача 9 Задача 10
Задача 11 Задача 12 Задача 13 Задача 14 Задача 15
Задача 16 Задача 17 Задача 18 Задача 19 Задача 20
Задача 21 Задача 22 Задача 23 Задача 24 Задача 25
Задача 26 Задача 27 Задача 28 Задача 29 Задача 30
Задача 31 Задача 32 Задача 33 Задача 34 Задача 35
Задача 36 Задача 37 Задача 38 Задача 39 Задача 40
Задача 41 Задача 42 Задача 43 Задача 44 Задача 45
Задача 46 Задача 47 Задача 48 Задача 49 Задача 50
Задача 51 Задача 52 Задача 53 Задача 54 Задача 55
Задача 56 Задача 57 Задача 58 Задача 59 Задача 60
Задача 61 Задача 62 Задача 63 Задача 64 Задача 65
Задача 66 Задача 67 Задача 68 Задача 69 Задача 70
Задача 71 Задача 72 Задача 73 Задача 74 Задача 75
Задача 76 Задача 77 Задача 78 Задача 79 Задача 80
Задача 81 Задача 82 Задача 83 Задача 84 Задача 85
Задача 86 Задача 87 Задача 88 Задача 89 Задача 90
Неорганична химия
Решения на кандидат-студентски задачи по
химия
химия