Решения на кандидат-студентски задачи по
химия
химия
     В този сайт ще намерите решения на част от кандидат-студентските задачи по химия за Медицински университет - Плевен. Подробно разписани са решенията на задачите по Неорганична химия от зад. 1 до зад. 90 включително, а по Органична химия - от зад. 1 до зад. 80 включително. В решенията има подробно представена теория, необходима както за решаване на конкретната задача, така и за разбиране и усвояване на съответния теоретичен въпрос. В началото на много от задачите, за да се избегнат повторения са направени препратки към теория от предишни задачи.

     Задачите са защитени и не може да се принтират. За да работите с тях е необходимо първо да ги копирате на компютъра си и едва след това да отваряте задачата - в противен случай се отваря черна страница.

     Пожелавам Ви успешна подготовка и още по-успешно представяне на изпитите в Плевен:
Мария Николова

!!! Задачите са авторски и подлежат на защита по закона за авторското право