!!! Задачите са авторски и подлежат на защита по закона за авторското право. Моля, преди да отворите задача, първо я свалете на компютъра си, след което отворете...
 
Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 5
Задача 6 Задача 7 Задача 8 Задача 9 Задача 10
Задача 11 Задача 12 Задача 13 Задача 14 Задача 15
Задача 16 Задача 17 Задача 18 Задача 19 Задача 20
Задача 21 Задача 22 Задача 23 Задача 24 Задача 25
Задача 26 Задача 27 Задача 28 Задача 29 Задача 30
Задача 31 Задача 32 Задача 33 Задача 34 Задача 35
Задача 36 Задача 37 Задача 38 Задача 39 Задача 40
Задача 41 Задача 42 Задача 43 Задача 44 Задача 45
Задача 46 Задача 47 Задача 48 Задача 49 Задача 50
Задача 51 Задача 52 Задача 53 Задача 54 Задача 55
Задача 56 Задача 57 Задача 58 Задача 59 Задача 60
Задача 61 Задача 62 Задача 63 Задача 64 Задача 65
Задача 66 Задача 67 Задача 68 Задача 69 Задача 70
Задача 71 Задача 72 Задача 73 Задача 74 Задача 75
Задача 76 Задача 77 Задача 78 Задача 79 Задача 80
Задача 81 Задача 82 Задача 83 Задача 84 Задача 85
Задача 86 Задача 87 Задача 88 Задача 89 Задача 90
Задача 91 Задача 92 Задача 93 Задача 94 Задача 95
Задача 96 Задача 97 Задача 98 Задача 99 Задача 100
Неорганична химия
Решения на кандидат-студентски задачи по
химия
химия