!!! Задачите са авторски и подлежат на защита по закона за авторското право. Моля, преди да отворите задача, първо я свалете на компютъра си, след което отворете...
Органична химия
Решения на кандидат-студентски задачи по
химия
химия
Задача 1 Задача 2 Задача 3 Задача 4 Задача 5
Задача 6 Задача 7 Задача 8 Задача 9 Задача 10
Задача 11 Задача 12 Задача 13 Задача 14 Задача 15
Задача 16 Задача 17 Задача 18 Задача 19 Задача 20
Задача 21 Задача 22 Задача 23 Задача 24 Задача 25
Задача 26 Задача 27 Задача 28 Задача 29 Задача 30
Задача 31 Задача 32 Задача 33 Задача 34 Задача 35
Задача 36 Задача 37 Задача 38 Задача 39 Задача 40
Задача 41 Задача 42 Задача 43 Задача 44 Задача 45
Задача 46 Задача 47 Задача 48 Задача 49 Задача 50
Задача 51 Задача 52 Задача 53 Задача 54 Задача 55
Задача 56 Задача 57 Задача 58 Задача 59 Задача 60
Задача 61 а Задача 61 б Задача 61 в Задача 61 г Задача 61 д
Задача 62 Задача 63 а Задача 63 б Задача 63 в Задача 63 г
Задача 63 д Задача 63 е Задача 63 ж Задача 63 з Задача 63 и
Задача 63 к Задача 63 л Задача 64 Задача 65 Задача 66
Задача 67 Задача 68 Задача 69 Задача 70 Задача 71
Задача 72 Задача 73 Задача 74 Задача 75 Задача 76
Задача 77 Задача 78 Задача 79 Задача 80