Помощ
За по-успешната Ви подготовка за изпита по химия в някои от задачите е включена голям обем теория, за да може да учите, докато решавате задачите. По-голямата част от тази теория не е необходимо да се изписва на изпита.!!! Моля, преди да отворите задача, първо я свалете на компютъра си,
след което отворете...
Решения на кандидат-студентски задачи по
химия
химия